O nas Szkoły językowe Nice & Wise

Historia i misja

Nice & Wise Centrum Języków Obcych powstało w Świdniku w 2007 roku. Założycielką szkoły jest Justyna Kachniarz, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Nice & Wise Centrum Języków Obcych powstało w Świdniku ze względu na unikatowy charakter tego miasta. Dostrzegliśmy niesłychane możliwości rozwoju i ogromny potencjał, które mieszkańcom Świdnika zapewnia znakomita lokalizacja w pobliżu Lublina, jak również korzystna pozycja ekonomiczno-gospodarcza miasta.

Duże zainteresowanie naszymi kursami językowymi skłoniło nas do otworzenia od września 2016 roku drugiej szkoły w Lublinie, przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Bardzo nas cieszy, że osoby z Bronowic, Felina, ale także innych dzielnic Lublina dostrzegły wysoką jakość naszych kursów i zdecydowały się na dojeżdżanie do Świdnika. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu otwieramy dla Państwa naszą szkołę pod nowym adresem.

Zapraszamy serdecznie!

Misją szkoły jest wniesienie wkładu w rozwój społeczności lokalnej Świdnika i makroregionu świdnickiego oraz społeczności Lublina i okolic poprzez umożliwienie wszystkim zainteresowanym własnym rozwojem kształcenia na poziomie odpowiadającym życiu w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata.

Różnorodność oferty firmy ma na celu umożliwienie realizacji misji szkoły. Szczególne znaczenie ma to w przypadku rozwoju najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Pragniemy zagwarantować im naukę w nowoczesnej, bogato wyposażonej placówce edukacyjnej pod okiem wykształconych, doświadczonych i zaangażowanych nauczycieli.

Nice & Wise Centrum Języków zaprasza również wszystkie osoby dorosłe zainteresowane nauką języków obcych. Nasza szkoła gwarantuje Państwu dobór metod i materiałów dydaktycznych odpowiednich dla osób dorosłych oraz przyjazną atmosferę i użyteczne treści kształcenia.

Metoda

Nauczanie w Nice&Wise Centrum Języków Obcych odbywa się w oparciu o metodę komunikacyjną– najnowocześniejsze podejście całościowe do nauczania języków obcych – stosowaną w ujęciu eklektycznym. Zgodnie z nazwą, metoda ta ma na celu umożliwienie komunikacji w jak najpełniejszym zakresie, przy czym, w odróżnieniu od obowiązujących wcześniej metod (np. metody audiolingwalnej czy też metody naturalnej) komunikacja rozumiana jest w sposób kompleksowy, tj. zgodnie z założeniami podejścia komunikacyjnego należy rozwijać sukcesywnie cztery sprawności językowe: produktywne – mówienie i pisanie oraz receptywne – czytanie i słuchanie. Gramatyka jest w tym przypadku immanentna, tzn. nie jest ona celem samym w sobie, lecz jest ukryta w treściach komunikacji. Dzięki temu uczestnicy szkoleń prowadzonych w oparciu o tę metodę ćwiczą określone funkcje językowe jednocześnie ucząc się gramatyki w sposób bezwiedny, zaś do pewnych reguł obowiązujących w gramatyce dochodzą w sposób indukcyjny wysnuwając wnioski dotyczące danych prawidłowości na podstawie znanych już przykładów. W ten sposób oprócz zdobywania wiedzy językowej uczestnicy szkoleń nabywają także niezwykle istotnej umiejętności posługiwania się strategiami uczenia się.

Przekazywanie strategii uczenia się stanowi element równie ważny, co sama umiejętność komunikacji, gdyż umożliwia osobom uczącym się języka obcego przechodzenie od poziomu zupełnej zależności od nauczyciela do coraz większego pułapu samodzielności.

Idea komunikacji oraz ewolucji nauczania w kierunku pełnej samodzielności użytkownika danego języka obcego została dostrzeżona przez Radę Europy podczas pracy nad dokumentem unifikującym nauczanie języków obcych w całej Unii Europejskiej – Common European Framework czyli Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego) według założeń którego został stworzony system egzaminów TELC.

Wszystkie kursy prowadzone w naszej szkole są zgodne z wytycznymi zawartymi w powyższym dokumencie (Common European Framework czyli Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego). Nasze szkolenia adresowane do dzieci i młodzieży są również zgodne z programami nauczania wyznaczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.