Kursy języka angielskiego i niemieckiego ogólne i biznesowe

Szkoły Nice & Wise w Świdniku i Lublinie

Nice & Wise Centrum Języków Obcych oferuje Państwu kursy z języka angielskiego oraz niemieckiego w naszej placówce w Świdniku oraz w Lublinie. Organizujemy kursy języka angielskiego i niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Naszą ofertę kierujemy zarówno do dzieci i młodzieży jak i do osób dorosłych. Jesteśmy otwarci na sugestie i elastycznie dopasowujemy się do potrzeb mieszkańców Świdnika, Lublina i okolic. Dzięki nam nauka angielskiego i niemieckiego to wzorowo prowadzone zajęcia, zajmująca struktura każdej lekcji i świetnie przygotowani lektorzy.

Zajęcia stacjonarne w naszych szkołach: Świdnik oraz Lublin

Od września uczniowie wracają do szkół publicznych, nasza szkoła również wznawia zajęcia w siedzibach szkół. Oczywiście będziemy przestrzegać wszystkich wymogów sanitarnych.

Zajęcia on-line

Doświadczenia z okresu zamknięcia szkół wiosną przekonały wielu naszych Klientów do nauki zdalnej, dlatego wszystkim chętnym pozostawiamy możliwość nauki on-line. 

Zajęcia grupowe on-line 

Zapraszamy na zajęcia grupowe on-line dedykowane wszystkim pragnącym podnieść kompetencje językowe. Zajęcia są dedykowane zarówno dla dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Bardzo cenią je Klienci, dla których dojazdy czy dowożenie dzieci na zajęcia stanowiły wyzwanie. Zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie, zaś doświadczenia poczynione wiosną tego roku umożliwiły nam wypracowanie bardzo dogodnych i skutecznych technik nauczania. 

Do nauki zdalnej wymagany jest dostęp do Internetu oraz dowolne urządzenie końcowe (komputer, tablet, telefon).

Zajęcia indywidualne on-line

Zapraszamy na zajęcia indywidualne on-line dedykowane wszystkim pragnącym podnieść kompetencje językowe. Mamy bogate wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Zajęcia te są bardzo korzystne dla wszystkich, którzy mieszkają poza zasięgiem naszych szkół stacjonarnych – czyli w dowolnym miejscu w kraju oraz za poza granicami Polski, nie mają czasu na dojazdy lub z innych powodów preferują zajęcia zdalne. 

Do nauki zdalnej wymagany jest dostęp do Internetu oraz dowolne urządzenie końcowe (komputer, tablet, telefon).

Kursy językowe ogólne

Kursy standardowe

Nice & Wise Centrum Języków Obcych oferuje zajęcia językowe obejmujące język angielski oraz język niemiecki

 Język angielskiJęzyk niemiecki
Dzieci 5-6 lat2 lekcje x 45 min./tydz.2 lekcje x 45 min./tydz.
Dzieci 7-12 lat2 lekcje x 60 min./tydz.2 lekcje x 60 min./tydz.
Młodzież 13-18 lat2 lekcje x 60 min./tydz.2 lekcje x 60 min./tydz.
Osoby dorosłe2 lekcje x 90 min./tydz.2 lekcje x 90 min./tydz.

Zapisz się na wybrany kurs

Zadzwoń lub przyjdź do naszej szkoły w Lublinie lub w Świdniku

Ceny kursów

Kursy certyfikatowe

Nice & Wise Centrum Języków Obcych oferuje kursy certyfikatowe dostosowane do wieku poszczególnych osób:

 Język angielskiJęzyk niemiecki
Dzieci w wieku 7-12 latEgzamin YLE
2 lekcje x 60 min./tydz.
Osoby w wieku 16+1) Egzamin TELC
2 lekcje x 90 min./tydz.
2) Egzamin FCE
2 lekcje x 90 min./tydz.
Egzamin TELC
2 lekcje x 60 min./tydz.

Kursy maturalne

Nice & Wise Centrum Języków Obcych oferuje kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych z języka:

– angielskiego

– niemieckiego

Zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu po 90 minut (język angielski) lub 60 minut (język niemiecki).

Kursy języka biznesowego

Kursy Business English

Nice & Wise Centrum Języków Obcych oferuje kursy biznesowego języka angielskiego skierowane do osób dorosłych. Kursy te przygotowane są w oparciu o autentyczne materiały ze świata biznesu m.in. Financial Times i in. poruszające zagadnienia przywództwa, tworzenia marek, zarządzania firmą, handlem, wprowadzania innowacji. Podczas tych zajęć słuchacze mają szansę pogłębić znajomość najważniejszych zagadnień biznesu, wzbogacić słownictwo oraz popracować nad umiejętnością analizowania, interpretowania, i publicznego przedstawiania swojego stanowiska w języku angielskim.

Zajęcia te możliwe są również w wersji VIP: one-to-one.

Kursy Wirtschaftsdeutsch

Nice & Wise Centrum Języków Obcych oferuje kursy w zakresie Wirtschaftsdeutsch skierowane do osób dorosłych. Kursy te przygotowane są w oparciu o podręczniki specjalistyczne oraz wzbogacone autentycznymi materiałami ze świata biznesu min. prasy, wiadomościami gospodarczymi publikowanymi w sieci Internet i in., poruszającymi zagadnienia przywództwa, tworzenia marek, zarządzania firmą, handlem, wprowadzania innowacji. Podczas tych zajęć słuchacze mają szansę pogłębić znajomość najważniejszych zagadnień biznesu, wzbogacić słownictwo oraz popracować nad umiejętnością analizowania, interpretowania, i publicznego przedstawiania swojego stanowiska w języku niemieckim.

Zajęcia te możliwe są również w wersji VIP: one-to-one.

Zapisz się na wybrany kurs

Zadzwoń lub przyjdź do naszej szkoły w Lublinie lub w Świdniku

Ceny kursów

Formy nauki w szkołach Nice & Wise

Lekcje grupowe

Zajęcia grupowe w Nice&Wise CJO odbywają się dwa razy w tygodniu. Każde z zajęć trwa 90 lub 60 minut. Grupy zarówno dziecięce jak i osób dorosłych liczą maksymalnie 8 uczestników. Zajęcia są prowadzone w taki sposób, aby każdy z uczestników brał w nich aktywny udział. Lektor na bieżąco nadzoruje każdego kursanta, poprawia błędy, udziela wskazówek. Uczestnicy mają wiele możliwości, aby ćwiczyć język mówiony zarówno podczas wypowiedzi na forum jak i w czasie pracy w grupach czy parach.

Lekcje one-to-one

Nice & Wise Centrum Języków Obcych oferuje również możliwość indywidualnych lekcji z lektorem. Opcja ta obejmuje wszystkie języki, również zajęcia Business English oraz Wirtschaftsdeutsch. Forma zajęć, ich długość oraz częstotliwość, ustalane są w porozumieniu z Klientem oraz z uwzględnieniem jego sugestii.

Konwersacje indywidualne

Nice & Wise Centrum Języków Obcych przygotowało ofertę zajęć konwersacyjnych. Ich głównym celem jest umożliwienie Klientom posługującym się językiem obcym w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym, ćwiczenie tylko języka mówionego. Zajęcia te obejmują różne style języka standardowego (formalny, nieformalny, pół-formalny) jak również różne gatunki językowe (dyskusja, debata, wywiad, negocjacje, etc.). Przygotowywane są w oparciu o autentyczne materiały z prasy anglo- lub niemieckojęzycznej oraz telewizji i poruszają zagadnienia typowe dla współczesnego społeczeństwa.

Zajęcia indywidualne przez internet

Nice & Wise Centrum Języków Obcych oferuje możliwość nauki języka za pomocą Internetu. W tym celu konieczne jest posiadanie przez kursanta komputera z dostępem do Internetu, głośników i mikrofonu. Kamerka internetowa nie jest potrzebna. Zajęcia prowadzone są w dogodnym dla Państwa terminie z wykorzystaniem podręczników oraz materiałów dodatkowych, które przed każdymi zajęciami trafiają na Państwa adres e-mail.

Bezpłatne konsultacje językowe

Nice & Wise Centrum Języków Obcych oferuje wszystkim Klientom bezpłatne konsultacje językowe w ramach suplementu do kursów. Forma i godziny konsultacji będą ustalane indywidualnie.

Skrypty elektroniczne dla nieobecnych na zajęciach

Nice & Wise Centrum Języków Obcych oferuje młodzieży i osobom dorosłym unikalny system kompensacji braków wynikających z nieobecności na zajęciach. Skrócone materiały zawierające zagadnienia omawiane na danych zajęciach (w których dany Klient nie uczestniczył) będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

Opcja ta, zgodna z misją firmy pozwoli zapracowanym osobom na kontynuację nauki w sposób pełny nawet w przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach.