Polityka prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nice&Wise Centrum Języków Obcych Justyna Kachniarz wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Elekcyjna 19/3, 01-128 Warszawa, posiadające numer NIP 6861619187.

Jak mogą Państwo skontaktować się z administratorem Państwa danych osobowych

Zapraszamy do kontaktu:

 • Adres: ul. Racławicka 38-44, 21-040 Świdnik
 • Adres e-mail: info@n-w.pl
 • Telefon: 504285034

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji postanowień umowy oraz przedstawienia oferty kontynuacji umowy, jeśli nie wycofali Państwo wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych:

 • zawarcie umowy
 • kontakt bieżący podczas wykonywania postanowień umowy
 • archiwizacja dokumentów
 • dokonywanie rozliczeń finansowych i podatkowych zgodnych z przepisami prawa

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie mógł je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców administratora – są to podmioty, z których usług administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków.

Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator z uwagi na korzystanie z dostawców, którzy przechowują dane na amerykańskich serwerach (Google, Skype oraz Zoom Video Communications, Inc.) może przekazywać Państwa dane osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to jednak podwykonawcy którzy przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni (odpowiednio wysoki) poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Jakie prawa Państwu przysługują?

 • dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • do przenoszenia danych osobowych;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem.

Polityka plików cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Państwa systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Podstawa wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane za Państwa zgodą. Państwa zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Państwa do przeglądania treści w serwisie.

W jakim celu administrator korzysta z plików cookies?

Głównym celem korzystania przez administratora z plików cookies jest zarządzanie serwisem oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników serwisu.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane w serwisie?

W serwisie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • pliki cookies własne, które są ustawiane przez serwis;
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram.

W serwisie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Wtyczki mediów społecznościowych

W serwisie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook oraz Instagram.

Wyświetlając serwis Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Dzięki temu administratorzy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że wyświetlona została ta strona internetowa. Informacja o wyświetleniu serwisu wraz z adresem IP jest przesyłana do serwerów administratorów serwisów społecznościowych.

Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania znajdą Państwo w politykach prywatności administratorów ww. serwisów społecznościowych.

Z jakich narzędzi korzysta Administrator?

Administator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania serwisu, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. W każdym czasie mogą Państwo ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Państwa przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego Państwo korzystają. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będą Państwo mieli mieli dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie serwisu.

Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.